Čo je boccia


Boccia
je šport určený pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia, ktorí sú odkázaní na mechanický alebo elektrický vozík. Boccia umožňuje zažiť naozajstné športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu.

Je to paraolympijský šport, pre ktorý platia medzinárodné pravidlá pod záštitou Medzinárodnej športovej federácie boccie (angl. Boccia International Sports Federation) – BISFed.

Cieľom hry je hodiť vlastné lopty bližšie k bielej lopte, tzv. jacku, ako súper. Ak si hráči nedokážu sami lopty podať, pomáha im počas hry asistent. Ak lopty nedokážu ani hodiť, okrem asistenta využívajú aj špeciálne pomôcky tzv. rampy, tykadlá.

Hráči sa podľa druhu zdravotného postihnutia rozdeľujú do 4 kategórií: BC1, BC2, BC3, BC4.