Sponzori a partneri


Klub OMD Farfalletta Žilina vyslovuje všetkým úprimné poďakovanie za partnerstvo, spoluprácu, za prejav spolupatričnosti, dôvery a záujmu o naše športové aktivity.

Nadácia SPP

Nadácia ČSOB

Mesto Žilina

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Stredoslovenská energetika, a. s.

Nadácia Pontis Bratislava

Základná škola Turie, Školská 394, Turie

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava

Športový klub OMD Boccian Bratislava

Miroko web solutions

Individuálni darcovia:

Daniela Figurová - darovanie cukrárskych výrobkov

Renata Kaššovicová - poskytnutie vecných darov do súťaží

Všetky aktivity môžeme realizovať vďaka 2% z príjmov fyzických a právnických osôb.