Náš tréner

Ondrej Bašták Ďurán

Narodil sa 6.3.1976 v Rožňave. Vyštudoval biomedicínsku fyziku na FMFI UK a po štúdiu pôsobil v Bratislave.

Vlastnou tvorbou sa angažuje literárne, pracoval v sociálnej oblasti ako osobný asistent, administratívny pracovník, organizátor šachových turnajov pre telesne postihnutých a tréner boccie. Športu boccia sa venoval popri ostatných aktivitách spojených so zdravotne postihnutými ľuďmi od roku 2002 a to v pozícii asistenta hráčov, rozhodcu, trénera a spoluorganizátora turnajov a sústredení v boccia.

Od roku 2013 podniká v oblasti športu boccia ako distribútor športového vybavenia, propagátor, organizátor a tréner športu boccia a výrobca športových pomôcok na bocciu.

http://www.parahry.sk/

http://www.bashto.sk/