Podporte nás


Hľadáme sponzorov a finančných darcov pre činnosť nášho klubu.

Finančné prostriedky sú efektívne využívané najmä na zabezpečenie týchto potrieb: materiálno-technické zabezpečenie (športové pomôcky, rampy, loptičky, elektronické časomiery, kompenzačné pomôcky pre paralympiíjsky šport - boccia), cestovné náhrady (zabezpečenie mobility na národné a medzinárodné turnaje našich boccistov), sústredenie v boccii v Čičmanoch (intenzívne trénovanie za účasti kvalifikovaného trénera).

Ľubovoľný príspevok môžete poukázať na Číslo účtu: SK5511000000002627011132

Pre viac info: Mgr. Ľuboslava Figurová - predsedníčka klubu, 0948 611 170

Všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť a podporiť našich boccistov úprimne ĎAKUJEME