Boccia – podpora aktívnejšieho a zdravšieho životného štýlu osôb s ŤZP

Aj v rokoch 2017/2018 podporuje činnosť nášho klubu Nadácia ČSOB v rámci jej Zamestnaneckého grantového programu. Vďaka získaným finančným prostriedkom môžeme zabezpečiť účasť našich hráčov na národných aj medzinárodných športových podujatiach v paralympíjskej disciplíne boccia, realizovať pravidelné tréningy boccie a výročnej Klubovej boccia miniligy.

Čítať Ďalej

Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia - 2017

Klub OMD Farfalletta Žilina zrealizoval v roku 2017 projekt pod názvom „Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia“, ktorý podporilo Mesto Žilina v rámci Grantového systému pre rok 2017. Projekt prispel k podpore sociálnej inklúzie, rovnosti príležitostí a zmysluplnému tráveniu voľného času zdravotne znevýhodnených osôb.

Čítať Ďalej