Podpora ČSOB nadácie v roku 2019/2020

Aktivity nášho Klubu OMD Farfalletta Žilina v roku 2019/2020 podporuje ČSOB nadácia sumou 3.000 euro.

Náš klub tak získal finančné prostriedky na podporu športovcov paralympíjskej disciplíny boccia, vďaka ktorým je možné zabezpečiť účasť týchto hráčov (osôb ŤZP) na národných i medzinárodných turnajoch v boccii, realizovanie tréningov, klubovej boccia miniligy, ako i zainvestovanie do obnovy a údržby športového náradia, či zakúpenie kompenzačných pomôcok pre šport boccia.

ČSOB nadácia podporila aktivity nášho klubu od 3.12.2019 do 31.07.2020.

Ďakujeme!