O našom klube

KLUB BELASÝ MOTÝĽ FARFALLETA ŽILINA

Dňa 21. januára 2007 podľa organizačného poriadku OMD v SR a smerníc pre činnosť klubov OMD v SR bol založený Klub OMD Farfalletta Žilina.

Zakladajúcimi členmi boli:

 1. Mária Smolková - predseda klubu
 2. Monika Bujnová - pokladník
 3. Ľuba Škvarnová - zapisovateľ
 4. Dušan Hradský
 5. Ľuboš Kondela alias Indi 

Avšak už niekoľko rokov predtým sme sa ako členovia občianskeho združenia OMD v SR žijúci v Žilinskom regióne, za podpory viacerých dobrovoľníkov aktívne stretávali, predovšetkým za účelom koordinovania celonárodnej kampane pod názvom „Deň belasého motýľa“, ktorú pravidelne organizuje naša „domovská“ Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR. 

V záujme zvýšenia kvality života a rozšírenia možností voľnočasových aktivít pre ľudí s muskulárnou dystrofiou, ale i ľudí s inými druhmi postihnutia, sme za podpory Výkonného výboru OMD v SR, mohli našu činnosť v rámci klubu postupne rozvíjať.

Od 1. júla 2014 bolo vymenované predsedníctvo klubu v tomto zložení:

 • Predseda - Mgr. Ľuboslava Figurová
 • Tajomník - Bc. Miroslav Bielak
 • Hospodár - Mária Smolková
 • Člen predsedníctva - Ľuba Škvarnová
 • Člen predsedníctva - Mgr. Eva Proroková

Od 1. januára 2021 bolo vymenované nové predsedníctvo klubu v tomto zložení:

 • Predseda - Mgr. Ľuboslava Figurová
 • Tajomník - Bc. Miroslav Bielak
 • Hospodár - Ľuba Škvarnová
 • Člen predsedníctva - Mária Smolková

Dňa 15. mája 2024 sa zmenil názov klubu na Klub Belasý motýľ Farfalletta Žilina (na základe zmeny názvu občianskeho združenia OMD v SR na Belasý motýľ, o. z. podľa organizačného poriadku a smerníc pre činnosť klubov).

Mnohí sa nás pýtajú ako sme prišli k tomuto názvu? My tvrdíme, že názov prišiel k nám.... Dostal sa nám totiž do rúk náš časopis OZVENA, kde bol článok o histórii športovej hry Boccia. V talianskych Alpách ju vraj s veľkou obľubou hrávali rímski vojaci. Boccia  je v Taliansku dodnes pomerne dosť rozšírená. Šíri sa úspešne aj v našich končinách, teda i v radoch OMD, ktorej symbolom je motýľ. No a ten sa po taliansky povie - farfalletta.

Medzi hlavné aktivity, ktorými sa klub zaoberá patrí:

 • propagácia boccie - športu pre ľudí s muskulárnou dystrofiou, pre ľudí s inými druhmi postihnutia, ktorí prejavili v meste Žilina a jeho okolí záujem o činnosť v klube;
 • vytváranie materiálnych a finančných podmienok pre súťažnú a rekreačnú športovú činnosť;
 • zabezpečovanie prenájmu bezbariérových priestorov, športového náradia a kompenzačných pomôcok pre tento druh športu;
 • organizovanie tréningov, turnajov, športovo – rekondičných sústredení pre hráčov hry boccia;
 • zabezpečovanie účasti registrovaných hráčov SZTPŠ na pravidelných turnajoch, ktoré organizujú športové kluby alebo Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ);
 • spolupráca so športovými klubmi zdravotne postihnutých športovcov;
 • príprava a organizovanie "Dňa belasého motýľa" v meste Žilina (celoslovenská osvetová kampaň na podporu ľudí s muskulárnou dystrofiou);
 • poradenská činnosť zameraná na službu osobnej asistencie;
 • vzájomná poradenská činnosť v oblasti protetických, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok zameraná na zmiernenie dôsledkov ochorenia;

Náš klub má v súčasnosti 31 členov, z toho 10 aktívnych hráčov registrovaných v SZTPŠ, ostatní sa venujú boccii rekreačne.

Prvý jack v Žiline bol hodený 28. 6. 2007 v chodbových priestoroch ZŠ na sídlisku Hájik. Naše tréningové začiatky pokračovali na ďalšej školskej chodbe ZŠ v Žiline – Závodí. Od septembra r. 2008 prebiehajú tréningy v telocvični Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2. Na väčšie turnaje klub využíva bezbariérovú telocvičňu v Základnej škole Turie, Školská 394.

Ľudia sa stretávajú už od nepamäti. Kto už nezažil stretnutie s priateľmi, prechádzku po meste alebo túru v prírode? Z vozíka však svet vyzerá trochu inak. Je rovnako krásny, no niekedy má viac prekážok. Možno práve prekážky nás motivujú stavať pred seba stále nové ciele.

Boccia nám dovoľuje rozhýbať svaly, rozhýbať krídla a vzlietnuť... Boccia rúca bariéry – boccia ľudí spája! Boccia nám dovoľuje snívať o olympiáde. Že smelé??? Nie!!! Smelé je prejsť po všetkých žilinských schodoch na vozíku ...

A ak sa aj nedostaneme na olympiádu, staneme sa športovcami, ktorí majú radi svoj šport, svojich spoluhráčov a samozrejme všetkých svojich priaznivcov. Bude nám cťou, ak sa nimi stanete.

Ak máte záujem si bocciu vyskúšať alebo sa jej venovať, prípadne sa chcete dozvedieť o nej niečo viac, kontaktujte nás.