Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia - 2017

Klub OMD Farfalletta Žilina zrealizoval v roku 2017 projekt pod názvom „Zlepšenie sociálnej inklúzie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím v žilinskom regióne prostredníctvom hry boccia“, ktorý podporilo Mesto Žilina v rámci Grantového systému pre rok 2017. Projekt prispel k podpore sociálnej inklúzie, rovnosti príležitostí a zmysluplnému tráveniu voľného času zdravotne znevýhodnených osôb.

Čítať Ďalej

Bocciou k pohybu, zdraviu a športovým úspechom - 2017

Aktivity nášho Klubu OMD Farfalletta Žilina v roku 2017 podporila aj Nadácia ČSOB. Náš klub tak získal finančné prostriedky na podporu športovcov paralympíjskej disciplíny boccia, vďaka ktorým je možné zabezpečiť účasť hráčov (osôb ŤZP) na celoslovenských športových podujatiach - turnajoch v boccii, realizovanie tréningov, klubovej Boccia miniligy, ako i zainvestovať do obnovy a údržby športového náradia a zakúpiť ďalšie kompenzačné pomôcky nevyhnutné pre tento druh športu.

Čítať Ďalej

Bezpečne za bocciou, v ústrety úspechu - 2016

Aktivity Klubu OMD Farfalletta v rámci projektu „Bezpečne za bocciou, v ústrety úspechu“ podporila v roku 2016 aj Nadácia Kia Motors Slovakia.

V spolupráci s prepravnou službou SAMARITÁN, n.o. z Martina umožňujeme zabezpečiť účasť hráčov boccie nášho klubu na rôznych boccistických športových podujatiach. Na turnajoch boccie a na Športovo - rekondičnom sústredení.

Čítať Ďalej

Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou - 2016

Klub OMD Farfalletta Žilina realizuje v období od 11.01. - 14.11.2016 projekt pod názvom „Prekonajme bariéry hrou – integrovanou bocciou“, ktorý podporilo Mesto Žilina v rámci Grantového systému pre rok 2016. Projekt prispieva k sociálnej inklúzii, k podpore rovnosti príležitostí a zmysluplnému tráveniu voľného času zdravotne postihnutých osôb bez rozdielu veku.

Čítať Ďalej

International Bazar de Luxembourg - 2015

Aktivity nášho Klubu OMD Farfalletta v roku 2015 podporil The International Bazaar v Luxembursku. Počas Vianočných trhov 2014 sa prostredníctvom predaja zaujímavých výrobkov vyzbieralo v Luxembursku dostatok finančných prostriedkov na podporu projektov viacerých krajín sveta. 

Čítať Ďalej