Boccia - naša šanca, náš úspech - 2014

Ani v roku 2014 sme nezaháľali a pokračovali sme v našich klubových športových aktivitách. V rámci grantového programu Podpora zdravotne postihnutých športovcov 2014 vyhláseného Nadačným fondom Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis bol úspešne zrealizovaný projekt nášho klubu s názvom „Boccia - naša šanca, náš úspech“. Realizácia projektu prebiehala od 30. 4. 2014 - 31. 8. 2014.

Čítať Ďalej

S Vami sa dostaneme tam, kam sa inak nedostaneme - 2010

Klub OMD Farfalletta v rámci projektu „S vami sa dostaneme tam, kam sa inak nedostaneme“, ktorý podporila Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o. zabezpečoval v spolupráci s prepravnou službou SAMARITÁN, n.o. v Martine, účasť hráčov boccie na 2. ročníku Boccia mini ligy 2010, tréningoch a na turnajoch organizovaných SZTPŠ ako i našou materskou organizáciou (OMD v SR) v období od 22. februára 2010 do 17. septembra 2010. Tento projekt bol podporený vo výške 1 947,00 €.

Čítať Ďalej

Boccia rúca bariéry - boccia ľudí spája! - 2009

Projekt prvého zamestnaneckého grantového programu „Starajme sa o lepši život“ bol zameraný na podporu voľnočasových – športových aktivít pre handicapované osoby a vytvorenie čo najlepších podmienok na šport boccia. Kládol si za cieľ „bezbariérovosť v našich dušiach“ a bol zameraný sa na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva do spoločenského života.

Čítať Ďalej