Boccia rúca bariéry - Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí

Aj v roku 2018 podporilo Mesto Žilina v rámci jeho grantového systému projekt pre Klub OMD Farfalletta Žilina s názvom „Boccia rúca bariéry - Podpora sociálnej inklúzie osôb ŤZP v Žiline a okolí“.

Touto cestou ďakujeme Mestu Žilina za dôveru, priazeň, podporu a poskytnutie grantu vo výške 1600 euro, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať 3. ročník súťaže „Integrovaná boccia miniliga“ (päť stretnutí v bezbariérových priestoroch) a štvordňový regeneračný pobyt „Osviež svoje sily a záľuby“. Z poskytnutých finančných prostriedkov sme doplnili i materiálno technické zabezpečenie klubu, zakúpili novú pomôcku, rampu.

Tento projekt bol spolufinancovaný Mestom Žilina.

Ďakujeme!

 

Séria stretnutí, ktoré sa uskutočnili v priestoroch bezbariérovej telocvični Základnej školy Turie, kde prebiehal 3. ročník súťaže pod názvom Integrovaná boccia mini liga.

 • 001
 • 0img00002
 • 0img00004
 • 0img00005
 • 0img00007
 • 1img00002
 • 1img00003
 • 1img00007
 • 1img00011
 • 2img00002
 • 2img00006
 • 2img00009
 • 2img00012
 • 2img00018
 • 3img00002
 • 3img00007

Simple Image Gallery Extended

3. ročník štvordňového regeneračného pobytu s názvom - „Osviež svoje sily a záľuby“ sa konal v bezbariérových priestoroch Penziónu Bystrík v Čičmanoch.

 • IMG_0039
 • IMG_0047
 • IMG_0057
 • IMG_0068
 • IMG_0095
 • IMG_0111
 • IMG_0137
 • IMG_0140
 • IMG_0156
 • IMG_0210
 • IMG_0218
 • IMG_0221

Simple Image Gallery Extended