Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia

Mesto Žilina v roku 2019 podporilo aktivity Klubu OMD Farfalletta Žilina v rámci jeho grantového systému projekt s názvom „Sociálna inklúzia osôb s ŤZP mesta Žilina prostredníctvom hry boccia“.

Touto cestou ďakujeme Mestu Žilina za dôveru, priazeň, podporu a poskytnutie grantu vo výške 1 800 euro, vďaka ktorému sme mohli zorganizovať 4. ročník súťaže „Integrovaná boccia miniliga“ (séria stretnutí v bezbariérových priestoroch) a štvordňový regeneračný pobyt „Osviež svoje sily a záľuby“ v Čičmanoch.

Tento projekt bol spolufinancovaný Mestom Žilina.

Ďakujeme!

 

Séria stretnutí, ktoré sa uskutočnili v priestoroch bezbariérovej telocvični Základnej školy Turie, kde prebiehal 4. ročník súťaže pod názvom Integrovaná boccia mini liga.

 • img00001
 • img00002
 • img00003
 • img00004
 • img00005

Simple Image Gallery Extended

4. ročník štvordňového regeneračného pobytu s názvom - „Osviež svoje sily a záľuby“ sa konal v bezbariérových priestoroch Penziónu Bystrík v Čičmanoch.

 • img00001
 • img00002
 • img00003
 • img00004
 • img00005
 • img00006
 • img00007
 • img00008
 • img00009
 • img00010
 • img00011
 • img00012
 • img00013
 • img00014
 • img00015
 • img00016
 • img00017
 • img00018
 • img00019
 • img00020
 • img00021
 • img00022
 • img00023
 • img00024
 • img00025
 • img00026
 • img00027
 • img00028
 • img00029
 • img00030
 • img00031
 • img00032
 • img00033
 • img00034
 • img00035
 • img00036

Simple Image Gallery Extended