Oheň - Voda - Vietor 2023

Klub OMD Farfalletta v letných mesiacoch ponúka pre svojich členov aj neformálne integračné a socializačné aktivity.

Séria aktivít Oheň - Voda - Vietor (integračné opekačky) sa realizujú trikrát ročne v inkluzívnom prostredí Lesoparku Chrasť Žilina za účelom podpory aktívneho trávenia voľného času, rekreačného športu, záujmovou činnosťou, podpory socializácie, sociálnej integrácie a budovania nových vzťahov našich členov v rámci komunity.

Pridanou hodnotou týchto aktivít v prírode je priebežný monitoring prostredia, architektonických bariér, či iných prekážok, s ktorými sa naši členovia bežne stretávajú pri svojej mobilite. Výstup z týchto stretnutí sa posúva kompetentným orgánom, ktoré vedia byť nápomocné pri odstraňovaní bariér a zlepšovaní kvality života osôb s telesným postihnutím.

Za podporu ďakujeme:

Mestu Žilina (poslankyni Mgr. et Mgr. Janke Filipovej)
Preto Ryba
Kofola