Športujeme s energiou! - Žilina - 11.6.2011

Pod týmto heslom sa nieslo celodenné športové podujatie v duchu olympijských myšlienok, ktoré zorganizovala Stredoslovenská energetika ako člen skupiny EDF pre všetkých svojich zamestnancov 11. júna 2011 v areáli Tenisového klubu Za plavárňou v Žiline. V rámci spolupráce so spoločnosťou SSE, a.s. náš klub prijal pozvanie k účasti na týchto „Interných olympijských hrách“. Atmosféru olympijského podujatia sme zažili hneď pri otváracom ceremoniáli, keď sme boli poctení zapálením olympijského ohňa. Kým si súťažiaci merali svoje sily vo viacerých športových disciplínach, členky nášho klubu trávili čas v Olympijskej dedine, ktorá ponúkala účastníkom hier ďalšie aktivity a zaujímavé stánky. Jeden zo stánkov bol organizátormi vyhradený práve nám hráčom paraolympijskej hry – boccia.

Mohli sme tu návštevníkom nášho stánku prezentovať náš klub, predstaviť a názorne predviesť ako sa boccia hrá a spropagovať tak náš obľúbený šport. Rodičia s deťmi si bocciu s nadšením skúšali a s obľubou v nej súťažili. Záujemcov bolo veru toľko, že my s našimi asistentkami sme ich chvíľami nestíhali všetkých inštruovať ... Organizátori však nezabudli na doplnenie našej ubúdajúcej energie a pripravili pre nás štedré občerstvenie ... A tak bola príležitosť nielen pre športové súťaženie, ale aj pre neformálne stretnutia a rozhovory ... K tomu vydarené počasie a príjemná nálada nám vytvorili naozaj skvelý deň.

Ďakujeme zaň spoločnosti SSE, a.s. a tiež za jej sponzorskú podporu našich klubových aktivít. Osobitne chceme poďakovať projektovej manažérke podujatia pani Ing. Renáte Ramosovej za jej ochotu, priazeň a ústretovú spoluprácu. Ďalšie nemenej významné poďakovanie adresujeme našim šikovným asistentkám, že sa skvele zhostili svojej úlohy a že nás pri „bočovaní“ opäť verne sprevádzali.

Fotogaléria:

  • 01
  • 02
  • 03

Simple Image Gallery Extended