Ekotopfilm TOUR 2013 - Žilina - 8.11.2013

Na prestížnom Medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm TOUR 2013, ŽILINA sme mali možnosť v rámci sprievodného programu, konaného 8. 11. 2013 v kultúrnom centre Stanica Žilina – Záriečie, odprezentovať návševníkom festivalu činnosť, ciele, aktivity a úspechy klubu i našej materskej OMD v SR.

Účastníkom festivalu sme priblížili naše úsilie pri tvorbe životného prostredia tak, aby vyhovovalo všetkým. Dotkli sme sa problematiky bariérovosti a mobility v našom regióne. O tom, ako "Boccia rúca bariéry", ako "Boccia ľudí spája" a ako "sa dá športovať, keď sa nedá hýbať", sa prítomní hostia dozvedeli zaujímavým a pútavým rozprávaním z úst tých najpovolanejších - hráčov, asistentov i samotného trénera.

V rámci prezentácie sme taktiež predstavili základné pravidlá boccie, vytvorili priestor pre ukážku hry registrovanými hráčmi, reprezentantmi Žiliny. Záujemci si mohli hru na podujatí aj sami vyskúšať.

Informovali sme verejnosť o našich donoroch a o nimi podporených projektoch, ktoré boli zamerané na podporu hendikepovaných športovcov a rozvoj paraolympijskej disciplíny boccia.

Boccia je šport vďaka ktorému prekonávame a odstraňujeme bariéry každého druhu. Podpora a vytváranie podmienok na športové aktivity "bez bariér" je naším dlhodobým úsilím.

Napísali o nás:

http://www.topky.sk/cl/1000680/1367363/Ekotopfilm-Tour-2013-v-Ziline-sa-zacne-uz-o-2-dni-Dobré správy
http://zilina.sme.sk/c/6996809/ekotopfilm-2013-smeruje-do-ziliny.html

Ekotopfilm 2013 Festival Noviny:

http://www.zilina.sk/userfiles/2013/kultura/FESTIVAL%20NOVINY%20ZA%20A%20KE.pdf
http://www.zilina.sk/userfiles/2013/kultura/SPRIEVODN%C3%9D%20PROGRAM%20ZILINA.pdf
http://www.kamdomesta.sk/pressnews/174123

Fotogaléria:

  • 01
  • 02
  • 04
  • 05

Simple Image Gallery Extended